Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności – Gdańsk

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności to jedna z kodeksowo uregulowanych możliwości poddania sprawcy próbie. O tym, czy w danym przypadku istnieje możliwość warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary decyduje sąd penitencjarny, czyli sąd okręgowy miejsca pobytu skazanego – niejednokrotnie nasi prawnicy są zaangażowani w sprawy skazanych ubiegających się warunkowego zwolnienia. W porozumieniu z klientem podejmujemy wszelkie możliwe środki, które mogą prowadzić do warunkowego zwolnienia, w tym np. wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania skazanego. W myśl art. 77 kodeksu karnego, skazany na karę pozbawienia wolności może zostać warunkowo zwolniony z obowiązku odbycia reszty kary, jeżeli sąd poweźmie przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Czynniki, które bierze pod uwagę Sąd decydując o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z kary to:

  • postawa sprawcy;
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy;
  • okoliczności popełnienia przestępstwa,
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Jak wskazuje art. 78 k.k. skazanego wolno warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, a w niektórych sytuacjach okres ten ulega podwyższeniu.