Egzekucja należności – Gdańsk

Jednym z najmniej lubianych zarówno przez dłużników, jak i wierzycieli postępowań jest postępowanie egzekucyjnego. Dłużnicy żywili nadzieję, że do egzekucji nie dojdzie, a wierzyciele nie mogą doczekać się najczęściej wyegzekwowanych sum pieniędzy. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się z momentem doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, a polega na podejmowaniu przez organ egzekucyjny i egzekutora działań zmierzających do zastosowania, bądź zrealizowania środka egzekucyjnego. Często udzielenie właściwej porady w sprawie egzekucyjnej i prowadzenie sprawy w ochronie interesu klienta pozwala osiągnąć wymierne efekty. Postępowanie egzekucyjne ominowane jest wieloma pułapkami – nasi konkretni specjaliści są w stanie udzielić pomocy nawet w najtrudniejszych i wydawałoby się beznadziejnych sprawach. Biorąc pod uwagę wielość składników majątkowych, jakie mogą podlegać egzekucji – ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach, akcje, wierzytelności i wiele innych – często odpowiednie prowadzenie spraw egzekucyjnych jest kluczowe do dalszego funkcjonowania klienta.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi sprawami cywilnymi, którymi się zajmujemy: oddłużanie.