Postępowanie karne – Gdańsk

Nasz zespół prowadzi szereg postępowań karnych na różnych etapach i o różnej wadze i skomplikowaniu – począwszy od postepowania przygotowawczego, aż do sądowego i wykonawczego. W sytuacji, gdy klient wzywany jest na pierwsze czynności jako świadek, a następnie jego rola przekształca się w rolę podejrzanego w sprawie – udział obrońcy na takim etapie i ustalenie określonej linii obrony często determinuje dalszy tok postępowania. Występujemy na każdym etapie postępowania karnego, przygotowujemy stosowne wnioski i w miarę przebiegu postępowania i pojawiających się dowodów określamy najbardziej korzystną linię obrony niezależnie od tego czy mamy do czynienia z klientem, który został zatrzymany, tymczasowo aresztowany, czy też co do którego wykonywana jest kara.