Umowy cywilnoprawne – Gdańsk

Wydawałoby się, że mówiąc o umowach cywilnoprawnych mamy na myśli jedynie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jednak nic bardziej mylnego. Umowy cywilnoprawne obejmują bardzo szeroki wachlarz umów. Aspekt ten jest szczególnie ważny dla przedsiębiorców, którym pomagamy wybrać określony rodzaj umowy, skonstruować jej treść przy zachowaniu szczególnej ostrożności, aby wszystkie zapisy w niej zawarte były ważne i zgodne z zasadą swobody kształtowania umów. Jak szeroki potrafi to być zakres obejmuje poniższe zestawienie, które nie jest jeszcze katalogiem zamkniętym:

 • sprzedaż (umowa sprzedaży - w tym: rękojmia za wady, gwarancja jakości, szczególne rodzaje sprzedaży; sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż na próbę, prawo odkupu, prawo pierwokupu);
 • zamiana;
 • dostawa;
 • kontraktacja;
 • umowa o dzieło;
 • umowa o roboty budowlane;
 • najem;
 • najem lokalu;
 • dzierżawa;
 • umowa leasingu;
 • użyczenie;
 • pożyczka;
 • umowa rachunku bankowego;
 • zlecenie;
 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia;
 • umowa agencyjna;
 • umowa komisu;
 • umowa przewozu (przewóz osób i przewóz rzeczy);
 • umowa spedycji;
 • umowa ubezpieczenia (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe);
 • przechowanie;
 • umowa składu;
 • spółka;
 • poręczenie;
 • darowizna;
 • renta;
 • dożywocie;
 • ugoda.